สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงพระกรุณาโปรเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อ "มดบริรักษ์"

Last updated: 28 Apr 2020  |  2262 Views  | 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงพระกรุณาโปรเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อ "มดบริรักษ์"


        หุ่นยนต์ FIBO AGAINST COVID-19 : FACO หรือ FIBO หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ที่ทาง NKE ของเราได้มีส่วนร่วม ได้รับพระราชทานชื่อ "มดบริรักษ์" จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

       ซึ่งหุ่นมดบริรักษ์นี้ถูกสร้างมาเพื่อสนับสนุกการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 นั่นเองค่ะ

       


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy