NKE ได้รับการรับรองป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

Last updated: 2019-03-08  |  1145 Views  | 

NKE ได้รับการรับรองป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

สวัสดีค่ะ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ คุณอนันต์ สิทธิธนาสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ของเรา ได้ไปรับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตมาค่ะ ซึ่งเป็นการรับรองว่า NKE ของเรานั้นมีระบบและมีเจตนารมย์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบค่ะ
และวันนี้แอดมินก็มีภาพบรรยากาศงานเล็ก ๆ น้อย ๆ มาฝากเพื่อน ๆ กัน กันนะคะ ^ ^