FANUC GLOBAL ROBOT PARTNER OF THE YEAR 2019 สมัยที่ 3

Last updated: Feb 18, 2020  |  264 จำนวนผู้เข้าชม  |  NEWS

FANUC GLOBAL ROBOT PARTNER OF THE YEAR 2019 สมัยที่ 3

NKE ของเรา ได้มีโอกาสได้ไปรับรางวัล FANUC GLOBAL ROBOT PARTNER OF THE YEAR  ประจำปี 2019 ซึ่งรางวัลนี้เป็นครั้งที่ 3 ของ NKE แล้ว เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของเราเป็นอย่างมาก และ NKE ขอสัญญาว่าหลังจากนี้จะพัฒนาให้ดีขึ้นไปยิ่ง ๆ ขึ้นอีก แน่นอนค่ะ