กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง

Last updated: 10 Nov 2017  |  2993 Views  | 

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่ 19 กันยายน 2560 บริษัท นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ง จำกัด ได้มีกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองอันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพที่บริเวณลานด้านหน้าบริษัท