กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง

Last updated: Nov 10, 2017  |  1322 Views  |  NEWS

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่ 19 กันยายน 2560 บริษัท นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ง จำกัด ได้มีกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองอันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพที่บริเวณลานด้านหน้าบริษัท